สุดยอดทีมแห่งโซน North America
Line up
Pos 1 : RTZ
Pos 2 : Sumail
Pos 3 : s4
Pos 4 : Cr1t
Pos 5 : Fly