สุดยอดทีมแห่งโซน China
Line up
Pos 1 : Ame
Pos 2 : Somnus’M
Pos 3 : Chalice
Pos 4 : Fy
Pos 5 : xNova