สุดยอดทีมแห่งโซน Europe
Line up
Pos 1 : Matumbaman
Pos 2 : Nisha
Pos 3 : Zai
Pos 4 : Yapzor
Pos 5 : Puppey